Een magazine biedt…

Ontspanning en inspiratie

en je boodschap krijgt de volledige aandacht

Hoe wij werken

Aanpak

We werken gestructureerd en planmatig vanuit helder geformuleerde uitgangspunten. Globaal ziet onze aanpak er zo uit.

Strategie

Voor wie en waarom

Wat is het doel van het magazine, hoe past het in de communicatiestrategie, hoe is de samenhang met andere (online)middelen en -kanalen? We zoomen in op de identiteit van de organisatie, de kernwaarden en het onderscheidend vermogen. We kruipen in de huid van de beoogde lezers en verbinden hun interesses en behoeften met jullie doelen. Zo komen we tot een unieke positionering van jullie magazine.

Bladformule

Vertaling naar creatief concept

Zodra de uitgangspunten helder zijn, ontwikkelen we een bladformule. Wat zijn de inhoudelijke pijlers, welke rubrieken zijn interessant, hoe is de tone of voice en hoe creëren we een prettig bladritme met voldoende afwisseling? Naast de inhoud bepalen we hoe het magazine eruit gaat zien. Welke lettertypes, kleuren, beeldtaal en fotografie zijn passend? Deze bladformule is onze leidraad voor alle edities die volgen.

Redactieplan

Uitwerking tot plank

Per editie bepalen we de concrete invulling van de bladformule met actuele onderwerpen en interessante invalshoeken. In een redactievergadering brainstormen we gezamenlijk over wie we benaderen voor interviews, reportages of achtergrondverhalen. We bedenken welke beelden erbij passen en of illustraties of infographics gewenst zijn. Dit resulteert in een uitgewerkte ‘plank’ op basis waarvan tekstschrijvers, fotografen en/of illustratoren aan de slag gaan.

Coördinatie

Projectmanagement

Wij coördineren het productieproces van begin tot eind. We maken een planning, benaderen interviewkandidaten, stellen briefings op, sturen op deadlines, fungeren als troubleshooter en bewaken de kwaliteit van de aangeleverde kopij, fotografie en illustraties. In de eindredactie zetten we alle puntjes op de i. Vooraf bepalen we wie welke rol heeft in het proces en welke goedkeuringsmomenten er zijn. Het resultaat is een drukklaar bestand. Indien gewenst kunnen wij ook drukwerk en distributie verzorgen in samenwerking met onze partners.

Maatwerk is onze standaard

Je kunt zoveel aan ons overlaten als je wilt. Van volledig ontzorgen tot een deel van de werkzaamheden. Wellicht is de strategie al helder, maar zoek je inspiratie bij de vertaling naar een originele redactieformule. Of zoek je ondersteuning bij de realisatie. Wij springen bij waar nodig. Samen komen we tot het beste resultaat.