Cover Infoland - Langeland ziekenhuis door BLAD! Producties
De Meppel in Zuidwest

Een plek vol kansen

De Meppel in Zuidwest

Een plek vol kansen

Na een ingrijpende verbouwing, opende het monumentale pand aan de Meppelweg in augustus haar deuren. Jongeren kunnen hier een opleiding volgen, maar de ambitie is breder. “Op termijn moeten alle buurtbewoners en bedrijven de Meppel weten te vinden als dé plek voor leren en ontwikkelen”, aldus Maarten Bonarius, onderwijsdirecteur Bijzondere Voorzieningen.

Welke opleidingen kunnen studenten volgen op de Meppel?

Je kunt op de Meppel een entreeopleiding volgen in alle richtingen die ROC Mondriaan aanbiedt. Een entreediploma geeft toegang tot elke mbo-opleiding op niveau 2 en is voor veel jongeren een belangrijke stap naar een rooskleurige toekomst. Op de Meppel vind je ook de Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten van ROC Mondriaan (BAS). Hieronder vallen de internationale schakelklassen (gericht op taal) en de afdeling In-gang, die zich richt op intensieve loopbaan(her)oriëntatie, persoonlijke coaching en begeleiding naar het regulier onderwijs. BAS biedt in feite een aanpak op maat. De Taal+ school gaat hier onderwijs verzorgen voor volwassenen. En wie weet wat nog volgt.”
 

Biedt de Meppel theorie- of praktijkonderwijs?

“De Meppel biedt allebei. Het bijzondere is dat wij goed ingerichte praktijkruimten hebben gemaakt, waar studenten kunnen kennismaken met verschillende beroepen. Dat is echt uniek. Op de begane grond vind je naast elkaar een logistiek centrum, professionele keuken, kapsalon, winkel, restaurant, autowerkplaats, zorgsetting, fietsenmakerij en meer. Dat is inspirerend én levendig. Als je hier rondloopt, zie je wat anderen doen. Studenten kunnen letterlijk even gluren naar een beroep waarover zij zelf nog niet nagedacht hebben en dat misschien toch ineens hun aandacht trekt. Bij de verbouwing hebben we daar bewust rekening mee gehouden.” 
 

Was het een ingrijpende verbouwing?

 
“Jazeker, het pand is gebouwd in de jaren 50 als de Rooms-Katholieke Technische School St. Paulus. Daarna zat hier het Haagsch Vakcollege en later repeteerde het Residentie Orkest er. Het is een rijksmonument uit de wederopbouwperiode. Veel oudere bewoners van Den Haag Zuidwest hebben een binding met dit pand. Bijna iedereen kent wel iemand die hier op school heeft gezeten. Bij de verbouwing zijn we respectvol omgegaan met het verleden. We hebben geprobeerd het oorspronkelijke karakter in ere te houden of terug te brengen. Zo is de prachtige mozaïeken vloer (van Marius de Leeuw) in het atrium in ere hersteld. En ook de kleuren van de verf op de wand zijn oorspronkelijk. Tegelijkertijd hebben we het pand aangepast aan de eisen van deze tijd. Er is een complete luchtzuiveringsinstallatie aangelegd en er liggen bijna 400 zonnepanelen op het dak.”
 
Jullie hebben het gebouw een eigen naam gegeven: de Meppel. Waarom?   “We willen niet alleen een plek van ontwikkeling zijn voor onze studenten, maar voor héél Den Haag Zuidwest. Dit schoolgebouw en de Meppelweg hebben een rijke geschiedenis in de wijk. We willen dat de Meppel in de toekomst meer is dan een school van ROC Mondriaan. Ons doel is dat bewoners en bedrijfsleven van de omliggende wijken deze prachtige locatie opnieuw gaan waarderen. In Den Haag Zuidwest is het opleidingsniveau relatief laag en de werkloosheid hoog. De buurten kampen met complexe maatschappelijke problemen. Wij kunnen met onze en kennis en expertise én alle faciliteiten een positieve bijdrage leveren aan het uitbouwen van kansen van bewoners van deze wijken.”
 

Op welke manier gaan jullie dat doen?

“Door bijvoorbeeld ook buiten schooltijd taaltrajecten of beroepsgerichte trainingen aan te bieden voor mensen die zich willen om- of bijscholen. Verder leggen we contact met zowel het basis- als het voortgezet onderwijs om programma’s te maken waarin kinderen op jonge leeftijd al kunnen kennismaken met verschillende beroepen. Zo krijgen ze de kans om te ontdekken wat ze willen worden. Het helpt jongeren en hun ouders om vanuit een breder perspectief naar de toekomst te kijken. Dit zijn slechts voorbeelden, er is veel meer mogelijk. Wij staan open voor goede ideeën!”